นโยบายการใช้โปรแกรมที่สาม
 

 

จากที่ระบุในข้อตกลงในการใช้บริการ (Terms of Use), โปรแกรมที่สาม (Third Party Programs) ไม่ควรนำมาใช้ใน Ragnarok Online 2. 
โปรแกรมที่สามคือโปรแกรมที่บรรจุลง ในคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อ เกมส์ ในทางที่ ผู้สร้าง ไม่ได้ ตั้งใจกับ 
การใช้โปรแกรมที่สามเป็นการละเมิด ที่ร้ายแรงในนโยบายการใช้ และเมื่อใดผู้เล่นถูกจับข้อหาการใช้
โปรแกรมที่สามตามนี้จะโดนระงับจากเกมส์ แต่มีข้อยกเว้นอันเดียวที่ระบุบตามล่างนี้:
 

 

นโยบายการใช้แมโครส์
 
 

 

แมโครส์ (Macros) เกียวกับการผูกพัน ปุ่มเฉพาะเจาะจงชนิดพิเศษของเมาส์หรือ คีย์บอร์ด โดยเฉพาะเมาส์เล่นเกมส์ จอยเกมส์ และคีย์บอร์ดเกมส์ 
และจะช่วยให้การเคลื่อนไหวและการกระทำ ต่อเนื่อง โดยการกดปุ่มเดียว ตอนนี้ทางเราอนุญาติให้ผู้เล่นใช้แมโครส์เฉพาะตอนผู้เล่นอยู่หน้า
จอเกมส์และสามารถผ่านการทดสอบโปรแกรมที่สามจาก GM หรือหลักฐานจากผู้เล่นอื่นในเกมส์ 
ผู้เล่นต้องอยู่หน้าจอตอนเล่นตัวละครอยู่เสมอ โดยเฉพาะกรณีตอนเก็บของไอเทม, การเพิ่มบัฟให้ตัวละครอื่น, การโจมตีมอบส์และมอนสเตอร์, 
การขายของไอเทม, หรือการเก็บฟาร์มโหนดพิเศษอย่างเจาะจง การให้คำตอบแบบอัตโนมัติไม่ถือว่าเป็นการให้คำตอบที่เหมาะสมกับการสนทนากับเจ้าหน้าที่ 
GM เมื่อใดเจ้าหน้าที่ GM ติดต่อผู้เล่นและดำเนินการทดสอบใดๆ ผู้เล่นต้องแสดงการตอบ การละเว้นและไม่แสดงการตอบตอนเจ้าหน้าที่ 
GM สอบถามหรือให้คำตอบแบบอัตโนมัติจะถือเป็นการละเมิดข้อตรวจสอบการของโปรแกรมที่สามและจะถูกงดการใช้บริการ Ragnarok Online 2. 
ผู้เล่นควรรับทราบ เมื่อใดมีหลักฐานเพียงพอกับพฤติกรรมโดย ผู้เล่นอื่นๆ ผู้เล่นท่านนั่นอาจจะถูกงดการใช้บริการเช่นกัน เพระเช่นนี้ผู้เล่นควรเตรียมพร้อม
ให้ความร่วมมือกับการตอบรับพฤติกรรมที่น่าสงสัย เมื่อใดให้กับสมาชิกของชุมชนของเกมส์ ผู้เล่นควรจะให้คำตอบที่เหมาะสมและสามารถชี้แจงและ
ตอบสนองว่าคุณอยู่หน้าจอจริงๆ
  

 

วิธีรายงาน พฤติกรรมที่น่าสงสัย
 

 

เมื่อใดผู้เล่นเห็นการเล่นหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างเช่นการใช้บอท (bot) ท่ายสามารถติดจ่อเจ้าหน้าที่ทีม GM ด้วยการส่งตั๋ว ตอนแจ้งผู้เล่นที่มารยาทไม่ดี

หรือผู้เล่นที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทางทีม GM ขอขั่นตอนตามนี้:

-หลักฐานในประเภทวีดีโอลิ้งค์ (VDO link format) ที่มีความยาวเหมาะสมพอเพียงที่ระบุการกระทำผู้สงสัยและการทดสอบอย่างทางการ วีดีโอจะต้องไม่มีการ

ตัดต่อใดๆทั่งสิ่นและต้องแสดงจอ RO2 แบบเต็มๆ

-ถ้าจะแจ้งผู้เล่นที่มีพฤติกรรมมารยาทไม่ดีเช่นใช้คำด่าแรงๆ และพฤติกรรมซามมากกับผู้เล่นอื่นๆ กรุณาถ่ายรูป screenshot การสนทนาทั่งหมดพร้อมกับ 

client เต็มๆครับ ถ้าไม่มี client นั่นอยู่ในรูป screenshot เราจะไม่พิจารณารูป screenshot นั่นเป็นหลักฐาน

-พยายามติดต่อผู้เล่นนั่นด้วยทุกช่องทาง อย่างเช่น Normal/Public/Private chat เพราะบ่างครั่งผู้เล่นอาจปิด chat ช่องใดช่องหนึ่ง

-ตอนท่านตรวจสอบพฤติกรรมการเล่น ทานจะต้องให้ตัวละครอยู่ในจอชัดๆต่อหน้าตัวที่ตรวจสอบ นี้เป็นวิธีหนึงแม้ผู้เล่นจะปิดการ chat แต่เขาจะต้องเห็นและรู้ตัวว่ามี

การตอบสนองวิธีใดวิธีหนึง

-วิธีการตรวจสอบสามารถทำได้ตามนี้: การแลกเปลี่ยนของ, การขอต่อสู้ด้วย, การนับถ่อยหลังให้ผู้เล่นรู้ว่าจะโดนแจ้งในระยะเวลาที่ระบุ

-ถ้าท่านได้ VDO ที่พร้อมกรุณาส่งลิ้งค์มากับการ แจ้งตั๋วด้วยหัวข้อ “Bot Report” หรือ ชอแจ้งบอท ทางเราจะต้องดำเนินการรวบรวมและให้คำตอบเมื่อหร้อมครับ

โปรดทราบ: หลักฐานเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบถ้าเหมาะสมเพียงพอและผู้เล่นอาจจะถูกงดการใช้บริการในข้อหาการใช้โปรแกรมที่สามอย่างไม่ถูกต้องครับ

 

Add Feedback